dzisiaj jest poniedziałek, 15 lipca 2024
Booking.com

Kliknij województwo, aby zobaczyć atrakcje.

Mapa atrakcji dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć wycieczki.

Mapa wycieczek dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kliknij województwo, aby zobaczyć noclegi.

Mapa noclegów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie - jak zaplanować?

2023-09-14 23:22

1. Komunikacja z drugim rodzicem to klucz do sukcesu

Niezależnie od tego, kto sprawuje władzę rodzicielską, komunikacja z drugim z rodziców jest zawsze kluczowym elementem. Zanim podejmie się decyzję o wyjeździe dziecka za granicę, warto dokładnie przemyśleć plany i omówić je z drugim rodzicem. Wspólna komunikacja jest kluczowa, ponieważ konieczne jest uzyskanie zgody drugiego rodzica na wyjazd. Pamiętaj, że w większości przypadków decyzje dotyczące istotnych kwestii związanych z dzieckiem, takich jak wyjazd za granicę, wymagają zgody obu rodziców.

2. Upewnij się, czy posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty

Przed podjęciem decyzji o wyjeździe należy sprawdzić, czy wszystkie dokumenty dziecka są aktualne i ważne. Należy zwłaszcza upewnić się, że paszport dziecka jest aktualny i ważny przez cały planowany okres podróży. Jeśli paszport wygasa wkrótce, warto go odnowić przed wyjazdem. Niektóre kraje wymagają, by paszport czy dowód tożsamości był ważny np. co najmniej sześć miesięcy od daty wjazdu do kraju.

3. Zgoda drugiego rodzica

Jeśli rodzic jest pewny, że posiada wszelkie niezbędne dokumenty, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę - zwłaszcza, gdy oboje rodzice posiadają władzę rodzicielską (więcej o ograniczeniu/pozbawieniu władzy rodzicielskiej tutaj). Zgoda ta powinna zawierać konkretne informacje, takie jak daty podróży, cel podróży, miejsce pobytu i dane kontaktowe. Posiadanie pisemnej zgody zapewni pewność, że drugi rodzic świadomie wyraził zgodę na podróż dziecka. Taka zgoda może też przydać się w przypadku przekraczania granicy w kraju- służby celne mogą prosić o jego okazanie, by wykluczyć ewentualne uprowadzenie dziecka za granicę. Jest to istotne ważne szczególnie przy wyjazdach na inny kontynent. Warto w takim wypadku przetłumaczyć zgodę na język kraju, do którego się udajemy, by tamtejsze służby mogły rozczytać dokument. 

Jeśli rodzic nie zgodzi się na wyjazd dziecka, można złożyć wniosek do sądu o rozstrzygnięciu w tej kwestii. Przygotowanie wniosku do sądu to kluczowy pierwszy krok. Wniosek powinien zawierać informacje takie jak:

  • imiona i nazwiska obojga rodziców oraz dane kontaktowe.
  • dziecko: imię, nazwisko, data urodzenia.
  • cel podróży: określenie, dlaczego dziecko ma wyjechać za granicę.
  • daty wyjazdu i powrotu: dokładnie należy określić, kiedy planujemy podróż.
  • szczegóły podróży: miejsce zakwaterowania, kontaktowe numery telefonów, adresy, itp.
  • plan komunikacji: jak dziecko będzie utrzymywało kontakt z drugim rodzicem podczas podróży? 

Przed złożeniem wniosku do sądu, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Adwokat pomoże zrozumieć procedury sądowe, dostosować wniosek do wymogów prawnych oraz może odpowiedzieć na ewentualne pytania.

Wniosek zazwyczaj składa się w sądzie rejonowym w odpowiednim wydziale rodzinnym Działy te są odpowiedzialne za sprawy związane z rodziną i prawami rodzicielskimi. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. adwokata). Opłata od wniosku wynosi 100 zł- należy ją uiścić przed złożeniem wniosku, można zakupić znak sądowy na daną kwotę lub zrobić przelew i załączyć potwierdzenie jego dokonania. Po złożeniu wniosku, sąd przystępuje do jego rozpatrzenia. To oznacza, że sąd może poprosić o dodatkowe dokumenty lub dowody, jeśli uzna to za konieczne. Będzie też brał pod uwagę zdanie drugiego rodzica.

W niektórych przypadkach sąd może zdecydować, że konieczna jest rozprawa, na której strony przedstawią swoje argumenty i dowody. Jeśli dojdzie do rozprawy, warto mieć adwokata, który będzie reprezentować Twoje interesy.

Po rozpatrzeniu wniosku, sąd wyda orzeczenie w sprawie. Orzeczenie może zawierać zgodę na wyjazd dziecka za granicę lub jej odmowę, jeśli sąd uzna to za wskazane.

4. Kontakt podczas pobytu za granicą

Warto także zaplanować sposób utrzymania kontaktu między dzieckiem a drugim rodzicem podczas pobytu za granicą. Może to obejmować regularne rozmowy telefoniczne, wideokonferencje lub komunikację poprzez aplikacje internetowe. Taki kontakt może być ważny zarówno dla dziecka, jak i dla drugiego rodzica. Jeśli ani dziecko, ani rodzic nie zgłaszają takiej konieczności, utrzymywanie takiego kontaktu podczas wyjazdu nie jest oczywiście obligatoryjne.

5. Trudności i rozwiązania

W niektórych przypadkach uzyskanie zgody drugiego rodzica na wyjazd może być trudne lub niemożliwe, na przykład ze względu na obawy o bezpieczeństwo dziecka. W takiej sytuacji warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. W niektórych jurysdykcjach istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o zatwierdzenie wyjazdu bez zgody drugiego rodzica.

6. Konsultacja z adwokatem od spraw rodzinnych

Jeśli wyjazd dziecka za granicę po rozwodzie wydaje się być skomplikowany ze względu na niezgodność z drugim rodzicem lub istniejące obawy, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Taki adwokat może pomóc w zrozumieniu prawnych aspektów wyjazdu i ewentualnie w mediacjach, jeśli konflikt między rodzicami jest trudny do rozwiązania.

Podsumowanie

Planowanie wyjazdu dziecka za granicę po rozwodzie to proces, który wymaga uwagi, komunikacji i przestrzegania prawa. Pamiętaj, że drugi rodzic ma prawo być zaangażowany w decyzje dotyczące wyjazdu dziecka za granicę. Planuj wyjazd z wyprzedzeniem, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty, uzyskaj pisemną zgodę drugiego rodzica i zaplanuj utrzymanie kontaktu. W przypadku trudności, skonsultuj się z adwokatem, aby zabezpieczyć interesy dziecka i zachować zgodność z prawem.

Komentarze

Zalogowani użytkownicy nie muszą wpisywać kodu bezpieczeństwa. Zarejestruj się teraz lub zaloguj się jeśli masz już konto.